Şi’a ve Ehl-i Sünnet Fıkhına Göre Mut’a (Yazar: Ali DUMAN), Hiperyayın, İstanbul, 2018, 375 Sayfa.

6869374
Uluslararası
Hakemli
((DergiPark, İSAM, ASOS, ARAŞTIRMAX, PKP JOURNAL LİSTS, ACCES TO MİDDLEEAST AND ISLAMIC RESOURCES)
Şi’a ve Ehl-i Sünnet Fıkhına Göre Mut’a (Yazar: Ali DUMAN), Hiperyayın, İstanbul, 2018, 375 Sayfa.
AYRAN ŞÜKRÜ
Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Türkçe
12
2020
14
27
223
229
1308-6944
Elektronik
İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
5252653
2021-01-11 16:45:23
Kitap Kritiği
http://www.hikmetyurdu.com/index.php/hikmetyurdu/article/view/561/pdf_184