Kadi Abdülcebbar’ın Şer’iyyat’ında ve Gazali’nin el-Mustasfa’sında İcma’ Anlayışlarının Karşılaştırması

6868217
Uluslararası
Hakemli
(DergiPark, İSAM, ASOS, ARAŞTIRMAX, PKP JOURNAL LİSTS, ACCES TO MİDDLEEAST AND ISLAMIC RESOURCES,)
Kadi Abdülcebbar’ın Şer’iyyat’ında ve Gazali’nin el-Mustasfa’sında İcma’ Anlayışlarının Karşılaştırması
DUMAN ALİ,AYRAN ŞÜKRÜ
HİKMET YURDU Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Türkçe
6
2015
8
15
33
50
1308-6944
Elektronik
İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
5251340
2021-09-29 13:18:10
Özgün Makale
http://www.hikmetyurdu.com/index.php/hikmetyurdu/article/view/316/pdf_22