Modelling MOOC learners’ social behaviours

6859631
Uluslararası
Hakemli
SCI
Modelling MOOC learners’ social behaviours
SUNAR AYŞE SALİHA, Abbasi Rabeeh Ayaz, Davis Hugh, White Su, Aljohani Naif R
Computers in Human Behavior
İngilizce
6
2020
107
105835
0747-5632
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
5240815
2022-01-07 14:03:45
Özgün Makale
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0747563218305995