çalıştı 1
AYET VE HADİSLERDEKİ SORU KALIPLARININ DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYET VE HADİSLERDEKİ SORU KALIPLARININ DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

6798368
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
AYET VE HADİSLERDEKİ SORU KALIPLARININ DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
TURŞAK MUSA
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe
12
2020
7
2
1231
1253
2148-4899
Elektronik
İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir>Tefsir
5165405
2022-03-25 10:54:04
Özgün Makale
www.dergipark.gov.tr/pauifd