çalıştı 1
Mustafa Kutlu’nun Bu Böyledir Adlı Eserinde Yapı ve Anlatım

Mustafa Kutlu’nun Bu Böyledir Adlı Eserinde Yapı ve Anlatım

6796615
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Mustafa Kutlu’nun Bu Böyledir Adlı Eserinde Yapı ve Anlatım
YİĞİTLER ŞENER ŞÜKRÜ
Söylem Filoloji Dergisi
Türkçe
12
2020
5
2
379
394
2548-0502
Elektronik
Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
5162811
2021-01-06 11:35:44
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/soylemdergi/issue/58851/756022