çalıştı 1
Dijital Oyun Oynama Motivasyonu İle Beden Kitle İndeksi İlişkisi

Dijital Oyun Oynama Motivasyonu İle Beden Kitle İndeksi İlişkisi

6790054
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus
Dijital Oyun Oynama Motivasyonu İle Beden Kitle İndeksi İlişkisi
MUTLU BOZKURT TUĞBA,TAMER KEMAL
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe
6
2020
5
2
105
120
2536-5339
Elektronik
Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
5154004
2022-10-09 09:12:28
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss/issue/54489/730904