çalıştı 1
Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

6786174
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
YÜCE ARİF,AYDOĞDU VOLKAN,KATIRCI HAKAN,GÖKCE YÜCE SEVDA
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe
12
2020
18
4
113
124
1304-284X
Elektronik
Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri
5148743
2022-10-08 09:33:46
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.33689/spormetre.681835