6771068
Ulusal
Özet bildiri
Abdominal cerrahi geçiren hastalarda taburculukta öksürme kuvveti, dispne, fonksiyonel kapasite, ağrı ve yorgunluk arasındaki ilişkinin incelenmesi:pilot çalışma
AKAY UMİT,YAKUT HAZAL,ÖZSOY İSMAİL,KARADİBAK DİDEM
39. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yıllık Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
14.10.2017
Elektronik
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Poster
17.10.2017
14.10.2017