çalıştı 1
Kitlesel Fonlama Bağlamında Üçüncü Sinema Kuramına Bakış

Kitlesel Fonlama Bağlamında Üçüncü Sinema Kuramına Bakış

6740383
Uluslararası
Hakemli
İndex Copernicus, Akademic Resource İndex, Sobiad, ve Directory of Research Journal İndexing
Kitlesel Fonlama Bağlamında Üçüncü Sinema Kuramına Bakış
ÇELİK RAMAZAN,ÇAĞIL FERİT
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
Türkçe
12
2020
10
2
164
181
2146-3212
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Gazetecilik ve Medya Çalışmaları>Medya Araştırmaları>Medya Okuryazarlığı
5071275
2023-10-07 12:36:48
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-kiad/issue/59330