Ebeveynlik Nöbetinden Evlat Nöbetine: Diyarbakır Anneleri Üzerine Sosyolojik Gözlemler

6736989
Uluslararası
Hakemli
Acarindex (Akademik Araştırmalar İndeksi)  ASOS (Acedemia Social Science Index)  COSMOS (Cosmos Impact Factor)  CiteFactor  Directory of Research Journals Indexing  ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)  Index Copernicus ( ICI World of Journals)  Infobase Index  International Innovative Journal Impact Factor  ISAM (TDV İslam Araştırmaları Merkezi)  İdealonline  JIF (The Journals Impact Factor)  ResearchBib (Academic Resource Index)  Rootindexing (Root Society for Indexing and Impact Factor Service)  SIS (Scientific Indexing Service)  SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)  Sparc Indexing
Ebeveynlik Nöbetinden Evlat Nöbetine: Diyarbakır Anneleri Üzerine Sosyolojik Gözlemler
PALABIYIK ADEM
Bitlis Eren ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
12
2020
2147-5962
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
5065209
2021-05-13 00:06:19
Özgün Makale