In Search of Allegiance: Shah Tahmāsp’s Communication with Zaynal Bayg of Hakkārī

6714797
Uluslararası
Hakemli
AHCI
In Search of Allegiance: Shah Tahmāsp’s Communication with Zaynal Bayg of Hakkārī
GENÇ VURAL,Mustafa Dehqan
Archiv Orientalni
İngilizce
1
2019
87
3
415
420
0044-8699
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
5044272
2021-01-01 15:05:45
Özgün Makale