Some biological properties of ethanol extract prepared from the aerial parts of Scutellaria albida L. subsp. condensata (Rech.f.) J.R. Edm.

6707544
Uluslararası
Hakemli
Art Index (Art Research Database, EBSCO)
Some biological properties of ethanol extract prepared from the aerial parts of Scutellaria albida L. subsp. condensata (Rech.f.) J.R. Edm.
KOÇPINAR ENVER FEHİM,KURŞAT MURAT,SAVCI AHMET,ALAN YUSUF
BITLIS EREN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
İngilizce
12
2020
10
2
43
48
2146-7706
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Biyokimya
5038624
2024-03-28 11:34:36
Özgün Makale