2010 Yılı Demografik Verileri Bakımından Batman a Sosyolojik Bir Bakış

667179
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
2010 Yılı Demografik Verileri Bakımından Batman a Sosyolojik Bir Bakış
DİKİCİ ERKAN, SAĞIR ADEM
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
Türkçe
1
2012
1
1
361
378
2147-4877
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
6250837
2022-03-30 21:31:59
Özgün Makale
http://www.yasambilimleridergisi.com/