çalıştı 1
Lignoselülozik Atıkların Lentinus sajor-caju (Fr.) Fr.’nin Kültüründe Değerlendirilmesi

Lignoselülozik Atıkların Lentinus sajor-caju (Fr.) Fr.’nin Kültüründe Değerlendirilmesi

6670678
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Lignoselülozik Atıkların Lentinus sajor-caju (Fr.) Fr.’nin Kültüründe Değerlendirilmesi
ORUK İSMAİL, AKYÜZ MEHMET
MANTAR DERGİSİ/THE JOURNAL OF FUNGUS
Türkçe
4
2020
11
1
12
18
2147-6845
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
5009677
2021-01-08 00:00:00
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1072002