çalıştı 1
Zernek Barajı Çevresi (Gürpınar-Van)’nin Florası

Zernek Barajı Çevresi (Gürpınar-Van)’nin Florası

6622142
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Zernek Barajı Çevresi (Gürpınar-Van)’nin Florası
DEMİR İBRAHİM,BEHÇET LÜTFİ
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
6
2018
8
2
336
360
2147-3188
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
4975884
2022-07-26 17:46:12
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/746784