çalıştı 1
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunundaki Kapsam Kısıtlılığının Niksar İtfaiyesi Özelinde İncelenmesi

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunundaki Kapsam Kısıtlılığının Niksar İtfaiyesi Özelinde İncelenmesi

6552647
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunundaki Kapsam Kısıtlılığının Niksar İtfaiyesi Özelinde İncelenmesi
ÖZTÜRK CEMAL,EL GÖKHAN
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Türkçe
10
2020
Sonbahar Özel Sayı I/II
101
109
2564-680X
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
4928636
2021-01-14 00:00:00
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1149746