çalıştı 1
AFETLERDE SOSYAL SAVUNMASIZ BİR GRUP OLARAK YAŞLILAR: COVID-19 ÖRNEĞİ

AFETLERDE SOSYAL SAVUNMASIZ BİR GRUP OLARAK YAŞLILAR: COVID-19 ÖRNEĞİ

6498660
Uluslararası
Hakemli
Asos, Google Scholar
AFETLERDE SOSYAL SAVUNMASIZ BİR GRUP OLARAK YAŞLILAR: COVID-19 ÖRNEĞİ
İNCE CELAL
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe
9
2020
7
9
184
198
2148-9963
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
4890339
2021-02-19 23:14:17
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/56911/791042