çalıştı 1
Hesapsal Zeka Yöntemleri ile İnsansız Hava Araçları için Rota Planlaması

Hesapsal Zeka Yöntemleri ile İnsansız Hava Araçları için Rota Planlaması

6498554
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Hesapsal Zeka Yöntemleri ile İnsansız Hava Araçları için Rota Planlaması
AYDIN İLHAN,ALTUN GÖKHAN
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi
Türkçe
1
2021
12
1
37
45
1309-8640
Basılı+Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
4890203
2021-01-14 00:00:00
Araştırma Notu
https://dergipark.org.tr/tr/pub/dumf/issue/59623/860192