Effects of Long-Term Exercises on Element Metabolism and Markers of Muscle Damage in Athletes

6466905
Uluslararası
Hakemli
ISI DATABASE Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Effects of Long-Term Exercises on Element Metabolism and Markers of Muscle Damage in Athletes
ERDOĞAN RAMAZAN,SARİKAYA MÜCAHİT
International Journal of Applied Exercise Physiology
İngilizce
9
2020
9
9
210
216
2322-3537
Elektronik
Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri>Antrenman>Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
4866482
2022-10-28 09:37:33
Özgün Makale
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000573283800027