Comparison of Thermal Performance of Newly Produced Lightweight Wall and Roof Elements for Energy-efficient Building

6354653
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Comparison of Thermal Performance of Newly Produced Lightweight Wall and Roof Elements for Energy-efficient Building
OKTAY HASAN,YUMRUTAŞ RECEP,ARGUNHAN ZEKİ
Hitit Bilim ve Mühendislik Dergisi
İngilizce
3
2020
7
1
17
26
2148-4171
Basılı
Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
4779622
2021-01-10 17:27:25
Özgün Makale