An Experimental Investigation of the Effect of Thermophysical Properties on Time Lag and Decrement Factor for Building Elements

6354633
Uluslararası
Hakemli
Emerging Sources Citation Index
An Experimental Investigation of the Effect of Thermophysical Properties on Time Lag and Decrement Factor for Building Elements
OKTAY HASAN,YUMRUTAŞ RECEP,ARGUNHAN ZEKİ
Gazi Universitesi Journal of Science
İngilizce
6
2020
33
2
492
508
2147-1762
Basılı
Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
4779603
2021-01-13 00:00:00
Özgün Makale