çalıştı 1
Karasal taşıt ağları için geliştirilmiş ortam erişim kontrol protokolelleri üzerine bir inceleme

Karasal taşıt ağları için geliştirilmiş ortam erişim kontrol protokolelleri üzerine bir inceleme

6351354
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Karasal taşıt ağları için geliştirilmiş ortam erişim kontrol protokolelleri üzerine bir inceleme
ÇIBUK MUSA,AĞGÜN FİKRİ
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi
Türkçe
4
2018
9
1
121
131
1309-8640
Basılı+Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
4777575
2023-04-27 08:17:25
Derleme Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/452648