çalıştı 1
Îci İle Çarperdi Arasındaki Tartışma ve Arka Planı

Îci İle Çarperdi Arasındaki Tartışma ve Arka Planı

6344417
Ulusal
Hakemli
ASOS
Îci İle Çarperdi Arasındaki Tartışma ve Arka Planı
BİLİN ABDULLAH
Bitlis İslamiyat Dergisi (BİDER)
Türkçe
12
2019
1
2
1
16
2687-2102
Elektronik
İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
4771955
2021-01-11 15:08:15
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bider/issue/50510/617981