çalıştı 1
Şanlıurfa Ulu Cami Minaresi Yapı Taşının Elastisite Modülünün Ultra-sonik Test Cihazı Kullanılarak Belirlenmesi

Şanlıurfa Ulu Cami Minaresi Yapı Taşının Elastisite Modülünün Ultra-sonik Test Cihazı Kullanılarak Belirlenmesi

6342276
Uluslararası
Hakemli
DOAJ, ASOS
Şanlıurfa Ulu Cami Minaresi Yapı Taşının Elastisite Modülünün Ultra-sonik Test Cihazı Kullanılarak Belirlenmesi
PEKGÖKGÖZ RECEP KADİR,İZOL GAMZE,AVCİL FATİH,GÜREL MUHAMMET ARİF
Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi
Türkçe
5
2018
3
1
35
45
2528-8733
Basılı+Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği
4770187
2023-10-26 22:18:48
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/490795