çalıştı 1
KOBİ’lerin Banka Tercihini Etkileyen Kriterlerin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi

KOBİ’lerin Banka Tercihini Etkileyen Kriterlerin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi

6223712
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
KOBİ’lerin Banka Tercihini Etkileyen Kriterlerin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi
BAYAZİT BEDİRHANOĞLU ŞULE,LEZKİ ŞENAY
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
6
2018
18
1
191
208
2667-8683
Elektronik
4677897
2020-05-05 13:35:07
Özgün Makale
http://dergipark.org.tr/doi/10.18037/ausbd.550956