6211935
Uluslararası
Özet bildiri
Çevresel Kuznets Eğrisi’nin Avrupa Birliği Ülkelerinde Geçerliliği Üzerine Mekansal Panel Veri Analizi
AKAD İPEK,KAYA AYTEN AYŞEN
IV.Anadolu International Conference in Economics (EconAnadolu)
Türkçe
Yayımlanmış
10.06.2015
Basılı+Elektronik
https://econanadolu.com/
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri
Sözlü Sunum
12.06.2015
10.06.2015