çalıştı 1
KOBİ’lerde Sosyal Sermayenin Stratejik Çevikliğe Etkisi

KOBİ’lerde Sosyal Sermayenin Stratejik Çevikliğe Etkisi

6208956
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
KOBİ’lerde Sosyal Sermayenin Stratejik Çevikliğe Etkisi
IŞIK METİN
İzmir İktisat Dergisi
Türkçe
3
2020
35
1
187
200
1308-8173
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji
4666438
2023-01-13 11:14:13
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.24988/ije.202035114