Planlı Davranış Teorisi Perspektifinden Girişimcilik Niyeti Üzerinde Sosyal Sermaye Öz Yeterlilik ve Öz Saygının Rolü

6175712
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Planlı Davranış Teorisi Perspektifinden Girişimcilik Niyeti Üzerinde Sosyal Sermaye Öz Yeterlilik ve Öz Saygının Rolü
IŞIK METİN, ÇİÇEK BERAT
Turkish Studies - Economics, Finance, Politics
Türkçe
3
2020
15
1
185
206
2667-5625
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
4641635
2022-01-13 19:40:29
Özgün Makale
http://www.turkishstudies.net/economy?mod=tammetinmakaleadi=makaleurl=184b21f2-f536-4590-b956-f069ca3fc414.pdfkey=39894