çalıştı 1
Acı Hayat (1962) ve Kırık Hayatlar (1965) Filmleri Çerçevesinde Kadının Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin İnşası

Acı Hayat (1962) ve Kırık Hayatlar (1965) Filmleri Çerçevesinde Kadının Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin İnşası

6116020
Ulusal
Hakemli
Academic Resource Index (ResearchBible), Asos İndeks, Scientific Indexing Services(SIS)
Acı Hayat (1962) ve Kırık Hayatlar (1965) Filmleri Çerçevesinde Kadının Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin İnşası
DOĞAN EMRAH
ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi
Türkçe
2
2020
3
135
148
2687-1890
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sinema
4600053
2020-03-19 12:46:05
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/984794