Sayısal İntegral Metodu ile Singüler Pertürbe Multi-Point Sınır Değer Problemlerinin Sayısal Çözümü

6034832
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Sayısal İntegral Metodu ile Singüler Pertürbe Multi-Point Sınır Değer Problemlerinin Sayısal Çözümü
ARSLAN DERYA
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
3
2020
9
1
157
167
2147-3129
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
4539742
2021-01-06 22:02:56
Özgün Makale