çalıştı 1
Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı

Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı

5869240
Uluslararası
Hakemli
Crossref, Cosmos, ESJI, BASE, Academic Resource Index, Advanced Sciences Index, DRJI, Google Scholar, doi, OPen Access
Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı
UYAR HAZAR HALE, GÜLTEKİN SİNEM
Life Sciences
Türkçe
1
2019
14
3
74
83
1308-7347
Elektronik
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
4420799
2023-10-27 15:02:39
Derleme Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/756501