çalıştı 1
Ders Kitaplarındaki Metinler İle Öğrenci Kompozisyonlarının Yapısöküm Metoduyla Tahlili

Ders Kitaplarındaki Metinler İle Öğrenci Kompozisyonlarının Yapısöküm Metoduyla Tahlili

5846669
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Ders Kitaplarındaki Metinler İle Öğrenci Kompozisyonlarının Yapısöküm Metoduyla Tahlili
SUPHANDAĞI İSMAİL,ULUTAŞ NURULLAH
Electronic Journal of Social Sciences
Türkçe
7
2020
11
42
215
229
1304-0278
Elektronik
Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
4407222
2022-10-27 12:33:02
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6156/82733