çalıştı 1
Mizancı Murad’ın Unutulmuş Bir Eseri ve Edebiyat-ı Ahlakiye Anlayışı Üzerine

Mizancı Murad’ın Unutulmuş Bir Eseri ve Edebiyat-ı Ahlakiye Anlayışı Üzerine

5716543
Uluslararası
Hakemli
Tübitak Ulakbim SBVT, EBSCO, MLA, ASOS, SOBIAD
Mizancı Murad’ın Unutulmuş Bir Eseri ve Edebiyat-ı Ahlakiye Anlayışı Üzerine
KÜRÜM ESRA
Türkiyat Mecmuası
Türkçe
12
2019
29
2
455
484
0085-7432
Elektronik
Filoloji Temel Alanı->Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
4324694
2022-01-03 10:25:49
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/862292