çalıştı 1
Dynamic Anaylsis of Uniform and Non-uniform Cross-section Cantilever Sandwich Beams

Dynamic Anaylsis of Uniform and Non-uniform Cross-section Cantilever Sandwich Beams

5707644
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Dynamic Anaylsis of Uniform and Non-uniform Cross-section Cantilever Sandwich Beams
HÜSEYİNOĞLU MESUT,ŞEN MURAT,YİĞİD OSMAN,ÇAKAR ORHAN
European Journal of Technique
İngilizce
12
2019
9
2
286
297
2536-5010
Basılı+Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
4318759
2023-05-05 15:55:42
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/901004