Bireysel Kariyer Planlamasının Kariyer Tatminine Etkisinde Psikolojik Güçlendirme Faaliyetlerinin Aracılık Rolü

5656335
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Bireysel Kariyer Planlamasının Kariyer Tatminine Etkisinde Psikolojik Güçlendirme Faaliyetlerinin Aracılık Rolü
ÇİÇEK BERAT,IŞIK METİN
Business Management Studies: An International Journal (BMIJ)
Türkçe
12
2019
7
5
2805
2827
2148-2586
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
4286313
2021-01-09 10:02:54
Özgün Makale
https://bmij.org/index.php/1/article/view/1328/1173