çalıştı 1
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PARA POLİTİKASININ GÜVENİLİRLİK SORUNU: VAR ANALİZ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PARA POLİTİKASININ GÜVENİLİRLİK SORUNU: VAR ANALİZ

5645410
Uluslararası
Hakemli
SIS,Internatioanl Scientific Indexing, DRJI, Jornal Factor, Google Scholar, ResearchBıb Index,
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PARA POLİTİKASININ GÜVENİLİRLİK SORUNU: VAR ANALİZ
KAYA HAKAN,OKTAR SUAT
Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi
Türkçe
12
2019
1
4
347
363
2667-503X
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
4280114
2021-11-02 15:45:28
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/ekimad/issue/49755/646056