çalıştı 1
Effect Of Heat Treatment And Cross Section On The Crashworthiness Of 51CRV4 Spring Steel

Effect Of Heat Treatment And Cross Section On The Crashworthiness Of 51CRV4 Spring Steel

5558141
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Effect Of Heat Treatment And Cross Section On The Crashworthiness Of 51CRV4 Spring Steel
Dindar Çiğdem,BEYTÜT HÜSEYİN,KARAGÖZ SELÇUK
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering
İngilizce
9
2019
24
2
477
488
2148-4147
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
4224805
2020-01-17 15:33:16
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.17482/uumfd.477569