çalıştı 1
GELENEKSEL SİVEREK EVLERİNİN MİMARİ ANALİZİ

GELENEKSEL SİVEREK EVLERİNİN MİMARİ ANALİZİ

5488585
Uluslararası
Hakemli
EBSCO
GELENEKSEL SİVEREK EVLERİNİN MİMARİ ANALİZİ
PAYASLI OĞUZ GÜLİN,ARKAN ENES
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe
8
2019
12
65
470
480
1307-9581
Elektronik
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Mimarlık
4184881
2024-01-08 13:23:48
Özgün Makale
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi65_pdf/3sanat_sanattarihi_arkeoloji_mimari/payaslioguz_gulin.pdf