Singüler Pertürbe Özellikli Singüler Diferansiyel Denklemler için Diferansiyel Dönüşüm Metodu

5412413
Ulusal
Hakemli
Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), International Journal Impact Factor (IJIFACTOR) ve JournalTOCs
Singüler Pertürbe Özellikli Singüler Diferansiyel Denklemler için Diferansiyel Dönüşüm Metodu
ARSLAN DERYA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Türkçe
1
2018
23
3
254
260
1300-5413
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
4139386
2021-12-24 21:56:37
Özgün Makale