çalıştı 1
Tanacetum kotschyi (Boiss.) Grierson ve Tanacetum tomentellum (Boiss.) Grierson Ekstraktlarının Fenolik Madde İçeriği ve Biyolojik Aktiviteleri

Tanacetum kotschyi (Boiss.) Grierson ve Tanacetum tomentellum (Boiss.) Grierson Ekstraktlarının Fenolik Madde İçeriği ve Biyolojik Aktiviteleri

5377578
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Tanacetum kotschyi (Boiss.) Grierson ve Tanacetum tomentellum (Boiss.) Grierson Ekstraktlarının Fenolik Madde İçeriği ve Biyolojik Aktiviteleri
SAVCI AHMET,ALAN YUSUF,KOÇPINAR ENVER FEHİM,KURŞAT MURAT,TOPDEMİR Sıraç,KARATAŞ Mizbah,ÇAKMAK Birsen
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi
Türkçe
5
2019
2019
14
112
126
1306-7575
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
4118008
2020-01-20 10:58:41
Özgün Makale
http://dergipark.org.tr/doi/10.29233/sdufeffd.457567