Evaluation of Thermal Climatic Region Areas in Terms of Building Density in Urban Management and Planning for Burdur, Turkey

5184662
Uluslararası
Hakemli
SCI
Evaluation of Thermal Climatic Region Areas in Terms of Building Density in Urban Management and Planning for Burdur, Turkey
ÇETİN MEHMET, ADIGÜZEL FATİH, GÜNGÖR ŞENAY, KAYA EFDAL, Sancar Mustafa Cihat
Air Quality, Atmosphere Health
İngilizce
9
2019
12
9
1103
1112
1873-9318
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Beşeri ve İktisadi Coğrafya>Coğrafi Bilgi Sistemleri>Çevresel Etki Değerlendirmesi
3995795
2024-01-19 09:34:28
Özgün Makale
http://link.springer.com/10.1007/s11869-019-00727-3