çalıştı 1
Otel Çalışanlarının Stres ve Bireysel Performans İlişkisinin İncelenmesi

Otel Çalışanlarının Stres ve Bireysel Performans İlişkisinin İncelenmesi

5137811
Uluslararası
Hakemli
EBSCOhost Academic Search Complete, Index Copernicus
Otel Çalışanlarının Stres ve Bireysel Performans İlişkisinin İncelenmesi
ALP GAMZE
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
6
2019
19
2
475
496
2667-8683
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
3967535
2023-01-03 16:14:01
Özgün Makale
http://dergipark.org.tr/doi/10.18037/ausbd.579231