çalıştı 1
Batman Şehrinde Kentsel Isınmanın Azaltılmasında Yeşil Alanların Önemi

Batman Şehrinde Kentsel Isınmanın Azaltılmasında Yeşil Alanların Önemi

5070245
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Batman Şehrinde Kentsel Isınmanın Azaltılmasında Yeşil Alanların Önemi
ALKAN ADNAN, ADIGÜZEL FATİH, KAYA EFDAL
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi
Türkçe
8
2017
0
34
62
76
1302-7212
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Beşeri ve İktisadi Coğrafya>Coğrafi Bilgi Sistemleri>Çevresel Etki Değerlendirmesi
3930489
2023-10-24 02:52:45
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/iucografya/issue/30935/310864