Securing the cloud-assisted smart grid

5047224
Uluslararası
Hakemli
SCI-Expanded
Securing the cloud-assisted smart grid
DEMİR KUBİLAY,Ismail Hatem,Vateva-Gurova Tsvetoslava,Suri Neeraj
International Journal of Critical Infrastructure Protection
İngilizce
12
2018
23
100
111
18745482
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği
3917945
2019-05-13 18:38:36
Özgün Makale
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1874548217301555