çalıştı 1
Turizm ve Suç İlişkisinin Bibliyometrik Haritalama İle İncelenmesi

Turizm ve Suç İlişkisinin Bibliyometrik Haritalama İle İncelenmesi

5027018
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Turizm ve Suç İlişkisinin Bibliyometrik Haritalama İle İncelenmesi
ALP GAMZE,ÇEVİK ÜNLÜ BİRSEN
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe
4
2019
12
2
213
228
2564-6931
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
3906835
2024-03-28 11:41:05
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/ohuiibf/issue/44847/428092