Çok Noktalı Singüler Pertürbe Özellikli Sınır Değer Problemin Çözümü İçin Sonlu Fark Metodu

4974328
Ulusal
Hakemli
Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), International Journal Impact Factor (IJIFACTOR) ve JournalTOCs
Çok Noktalı Singüler Pertürbe Özellikli Sınır Değer Problemin Çözümü İçin Sonlu Fark Metodu
ARSLAN DERYA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of the Institute of Natural Applied Sciences
Türkçe
1
2017
22
2
64
75
1300-5413
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
3874952
2021-01-06 22:04:47
Özgün Makale