çalıştı 1
Financial Sector Development, Openness, and Entrepreneurship: Panel Regression Analysis

Financial Sector Development, Openness, and Entrepreneurship: Panel Regression Analysis

4932451
Uluslararası
Hakemli
SSCI
Financial Sector Development, Openness, and Entrepreneurship: Panel Regression Analysis
BAYAR YILMAZ,Gavriletea Marius Dan,UÇAR ZEKİ
Sustainability
İngilizce
10
2018
10
10
3493
2071-1050
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
3846232
2021-12-31 11:42:49
Özgün Makale
http://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3493