4821023
Uluslararası
Özet bildiri
The Retrospective Investıgation of the Patients Who Apply With the Cause of Low Back Pain to the Chiropractic Clinic
ARSLAN MESUT,SARAL İLKNUR,ALİ DONAT
Uluslararası Müzik Dans ve Sağlık Kongresi
İngilizce
Yayımlanmış
30.10.2018
Elektronik
http://umds2018.yyu.edu.tr/index.php?u=index
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ
Sözlü Sunum
13.10.2018
10.10.2018