Synthesis, Characterization, and Antimicrobial Properties of a New Ligand and Its Pd(II), Ru(II), Fe(II), Co(II) Complexes

4729924
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Synthesis, Characterization, and Antimicrobial Properties of a New Ligand and Its Pd(II), Ru(II), Fe(II), Co(II) Complexes
BULDURUN KENAN,TURAN ÖZEK NEVİN,ALAN YUSUF,ÇOLAK NAKİ
Düzce UniversityJournal of Science Technology
Türkçe
1
2018
6
2018
433
443
2148-2446
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
3681295
2019-10-22 15:52:22
Özgün Makale