Örgütlerde Yaşanan Sessizlik Olgusunun Kişisel Özellikler Bağlamında Araştırılması: Nitel Bir Çalışma

4685296
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Örgütlerde Yaşanan Sessizlik Olgusunun Kişisel Özellikler Bağlamında Araştırılması: Nitel Bir Çalışma
UÇAR ZEKİ
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe
6
2016
31
1
311
342
2147-7973
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
3629936
2019-03-27 08:50:28
Özgün Makale